Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διάρκεια οκτώ εξαμήνων. Από αυτά, τα επτά εξάμηνα αφιερώνονται στη διδασκαλία και το όγδοο στην πρακτική άσκηση του φοιτητή / φοιτήτριας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η πιο πρόσφατη αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών έγινε το 2017 αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν τα παρακάτω:

Το περιεχόμενο των σπουδών που παρέχει το Τμήμα, το πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, την αποστολή του και την περιγραφή (προφίλ) του αποφοίτου.

Την ανάγκη δημιουργίας ενός Προγράμματος συμβατού με τις απαιτήσεις της αξιολόγησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψη των Προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και των εξελίξεις στον χώρο και στα επιμέρους πεδία του  Μάρκετινγκ.

Την ανάγκη να αποδοθεί ο Φόρτος Εργασίας και οι αντίστοιχες Διδακτικές (Πιστωτικές) Μονάδες σε κάθε μάθημα, έτσι ώστε να διευκολύνεται περισσότερο η διεθνής κινητικότητα των φοιτητών του Τμήματος.

Την ανάγκη της εισαγωγής νέων γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων που ενσωματώνουν της σύγχρονη τεχνολογία.

Την ανάγκη συστηματοποίησης και εκσυγχρονισμού των ήδη υπαρχόντων γνωστικών αντικειμένων ώστε να επιτυγχάνεται η αποστολή του Τμήματος και η «υλοποίηση» του προφίλ του αποφοίτου στη σύγχρονη αγορά εργασίας (βλ. τα περιγράμματα των μαθημάτων, τους τεθέντες σκοπούς και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα).

Τις επισημάνσεις των αποφοίτων του Τμήματος.

Την αξιολόγηση του ισχύοντος προγράμματος σπουδών.

Τις διατάξεις της νομοθεσίας.

 
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020